16
december
2015
|
08:34
Europe/Amsterdam

Werk aan de winkel voor aanbieders van Algemeen Pensioenfondsen

60% ondernemingspensioenfondsen overweegt APF voor pensioenregeling, bekendheid bij werkgevers moet nog groeien.

Ruim één op de zes werkgevers met een ondernemingspensioenfonds overweegt zijn pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds. Van de ondernemingspensioenfondsen zelf is dat 60%– ofwel door er zelf één op te richten, ofwel door aansluiting te zoeken bij een extern APF. Dat blijkt uit een marktverkenning van Centraal Beheer.

Centraal Beheer liet de verkenning uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction. Daartoe ondervroeg het een representatieve doorsnede van grote werkgevers en bestuurders van ondernemingspensioenfondsen. Uit de rondgang blijkt dat de interesse voor het APF aanzienlijk is onder werkgevers die bekend zijn met een APF. Voor de aanbieders van APF’en is er echter wel werk aan de winkel: 64% van de werkgevers zonder OPF-en is niet of nauwelijks op de hoogte van het nieuw geïntroduceerde pensioenvehikel. Bij ondernemingspensioenfondsen is dit wel bekend; 60% van hen overweegt zijn regelingen onder te brengen in een eigen of extern APF.

‘De meerderheid van de werkgevers onderschrijft dat een APF een passend antwoord is op veel vraagstukken waar zij mee te maken heeft. Dure en complexe uitvoering, bijvoorbeeld, het betaalbaar houden van middelloonregelingen of het vinden van goede fondsbestuurders’, aldus Rob ter Mors, directeur Pensioen bij Centraal Beheer.

Parlementaire behandeling bijna afgerond
Volgens Centraal Beheer, dat zelf ook een APF aan het oprichten is, wordt de nog lage bekendheid ook veroorzaakt doordat aanbieders nog niet echt de markt op kunnen. Ter Mors: ‘Op 28 november keurde de Tweede Kamer de wet goed en vlak voor het kerstreces staat deze op de agenda van de Eerste Kamer. Daarna maakt De Nederlandsche Bank bekend hoe wij als aanbieder de vergunning kunnen aanvragen en wat daarvoor nodig is. Daarna zullen wij de vergunningsaanvraag indienen. Overeenkomsten kunnen we pas definitief aangaan als ons de vergunning is toegekend.”

Website om markt te informeren vanaf vandaag live
Hoewel aanbieders de vertraging wel kunnen opvangen, geldt dat niet per se voor ondernemingspensioenfondsen. Enkelen zijn druk bezig met het maken van herstelplannen om hun toekomstbestendigheid te verbeteren. Ter Mors: ‘De eerste fondsen en werkgevers hebben zich al gemeld, maar we kunnen momenteel alleen nog onder voorbehoud offreren. In aanloop naar het indienen van de vergunning lanceren we vandaag wel een website waarop we werknemers, werkgevers, adviseurs en pensioenfondsen alvast informeren over onze oplossingen. Op www.centraalbeheerapf.nl vinden zij daarnaast ook artikelen en blogs. Bijvoorbeeld over de verschillen tussen een APF en andere pensioenuitvoerders. Het is in het belang van de hele markt om de introductie zo snel mogelijk te laten verlopen.’
 

Over Centraal Beheer en het Centraal Beheer APF:
Centraal Beheer APF is een onafhankelijke stichting die de kracht benut van Centraal Beheer voor de distributie. Voor het vermogensbeheer werkt het Centraal Beheer APF samen met Achmea Investment Management , dat met meer dan 100 miljard euro belegd vermogen een van de grootste pensioenbeleggers van Nederland is. De administratie van het Centraal Beheer APF wordt uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer, dat op dit moment al voor meer dan 2 miljoen werknemers het pensioen uitvoert. Meer informatie over het Centraal Beheer APF is te vinden op de nieuwe website van het Centraal Beheer APF: www.centraalbeheerapf.