Apeldoorn,
14
december
2023
|
09:11
Europe/Amsterdam

Jongeren vinden bijdrage werkgever aan maatschappij belangrijk

Jongeren vinden de bijdrage van hun werkgever aan de maatschappij belangrijk. Opvallend genoeg voorzien werkgevers juist het minst in deze behoefte van jongeren. Dat blijkt uit trendonderzoek van Centraal Beheer, uitgevoerd door onderzoeksbureau Memo2.

Deze resultaten zijn in lijn met de Klimaatenquête 2022-2023 van de Europese Investeringsbank (EIB). Voor 69% van de 20- tot 29-jarige Nederlanders zijn de gevolgen voor het klimaat van toekomstige werkgevers een belangrijke factor bij het zoeken naar een baan. Voor 13% is de klimaatimpact van het bedrijf zelfs topprioriteit. Robert Boulogne, beleidsadviseur toekomst van werken namens Centraal Beheer, licht de resultaten van het laatste trendonderzoek van 2023 toe: “Werknemers en in het bijzonder jongere werknemers letten bij de keuze van een nieuwe baan steeds meer op de maatschappelijke en klimaatimpact van bedrijven. Voor jongeren is een bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzaamheid relatief belangrijker voor werkgeluk dan bij de doelgroep 35-plus. Jongeren willen graag dat duurzaamheid op de agenda staat van hun werkgever en willen graag werken bij een bedrijf met maatschappelijke impact. Ze willen maatschappelijk nuttig werk doen, werk dat ertoe doet. Oudere medewerkers hechten hier relatief minder waarde aan.” Jongeren zijn hier ook kritischer over op hun werkgever. Slechts 53% vindt dat hun werkgever genoeg bijdraagt aan de maatschappij. Van de 55-plussers is 89% hier tevreden over.

Waardevol werk
Volgens Boulogne zijn organisaties zich niet altijd bewust van het belang van een aansprekende purpose waaruit ook de maatschappelijke impact van de organisatie blijkt. “Als organisaties zelf helder hebben wat hun visie of toegevoegde waarde is voor mens en maatschappij, kun je ook nadenken over wat dit voor je medewerkers betekent en welke rol en waarde werkgever en werknemers samen hebben in de samenleving. Er liggen dus kansen voor organisaties om hun maatschappelijke rol en impact explicieter te maken in hun werkgeverspropositie, waarmee ze het verschil kunnen maken in het aantrekken van nieuw personeel en het behouden van talent voor hun organisatie.

Duurzame arbeidsrelaties
Wat kunnen werkgevers doen in het zijn van een maatschappelijke organisatie? Dit gaat verder dan alleen het bepalen van en handelen naar je purpose. Het gaat er ook om dat waar het bedrijf voor staat, aansluit bij de persoonlijke drijfveren en waarden van mensen. Medewerkers willen zich graag verbinden aan een organisatie die past bij hun eigen normen en waarden. Boulogne: “Dit zit dus ook in het gedrag en de cultuur van de organisatie. Hoe gaan we bijvoorbeeld met elkaar om, maar ook met onze klanten en zakelijke partners?” Een prettige werksfeer, een goed salaris en leuke collega’s staan bovenaan de wensenlijst van werkend Nederland, dit blijkt ook in het Centraal Beheer trendonderzoek. “Belangrijk is dat organisaties bij huidige en toekomstige medewerkers nagaan wat voor hen het belangrijkste is, hierop anticiperen en medewerkers bij dergelijke keuzes betrekken. Werkgevers hebben een belangrijke maatschappelijke rol in het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen en kunnen bijvoorbeeld ook meer duurzame arbeidsrelaties creëren om hun medewerkers te binden. Als werkgevers meer inspelen op voor medewerkers belangrijke waarden en behoeften, zoals je kunnen ontplooien, het hebben van fijne collega’s en het doen van maatschappelijk nuttig werk, zullen zij makkelijker de juiste medewerkers aan zich kunnen binden.”