20
mei
2019
|
08:00
Europe/Amsterdam

Grote onwetendheid onder mkb-werkgevers over zorgplicht voor medewerkers

Veel werkgevers zijn in het geval van schade bij een ongeval met medewerkers niet op de hoogte van hun wettelijke zorgplicht, blijkt uit onderzoek van Ipsos en Centraal Beheer onder mkb-ondernemers. Werkgevers denken dat zij met hun algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering medewerkers schadeloosstellen, terwijl dit lang niet altijd het geval is.

De onwetendheid onder werkgevers over welke situaties onder hun zorgplicht vallen, is groot. Zo weet 53 procent niet dat er ook een zorgplicht is voor een medewerker die thuiswerkt. Ook is slechts de helft van de ondernemers op de hoogte dat tijdelijke medewerkers, zoals stagiaires en uitzendkrachten, ook onder de zorgplicht van de werkgever vallen. 48 procent geeft aan wel regelmatig tijdelijke medewerkers in te zetten. Verder vindt 57 procent van de mkb-ondernemers het belangrijk om een goede regeling te treffen voor zijn medewerkers. 

Zorgplicht bij bedrijfsongevallen
Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht om een goede regeling voor hun medewerkers te treffen in het geval van schade bij een ongeval. Zelfs als hij er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, is hij in veel gevallen toch verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Slechts 26 procent van de ondervraagde werkgevers is hiervan op de hoogte. 

Schuldvraag
Bij het beoordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kijkt de verzekeraar naar de juridische schuldvraag. Hierbij is het lang niet altijd zo dat een werkgever juridisch aansprakelijk is. ‘Het vaststellen van de juridische aansprakelijkheid is vaak erg lastig en kan lang duren’, vertelt Jack Hommel, directeur Bedrijven van Centraal Beheer. ‘Dit kan vervelende situaties opleveren tussen werkgever en medewerker. We zien dan dat de medewerker moet opdraaien voor de schade van het bedrijfsongeval of dat de werkgever zelf een (financiële) regeling moet treffen.’ Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent van de werkgevers alleen een financiële vergoeding wil bieden bij een ongeval buiten de werkvloer als het bedrijf juridisch aansprakelijk is. 37 procent van de respondenten vindt dat hij een vergoeding moet geven bij een ongeval bij het thuiswerken. Ook bij schade door ongevallen tijdens dienstritten of klantbezoeken vindt het merendeel van de respondenten dat zij een vergoeding dienen te geven aan de medewerker. 

Goed werkgeverschap
Met de Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer voorkom je als werkgever dat je na een bedrijfsongeval in een vervelende situatie terechtkomt met je medewerker. Dit is een aanvullende verzekering op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij het schadeloosstellen van de medewerker op de eerste plaats staat. ‘Wij willen ondernemers echt helpen. Als werkgever heb je het beste voor met je medewerkers. Na een bedrijfsongeval wil je geen onzekerheid over de afhandeling of het risico lopen dat er een conflict ontstaat. Met de Goed Werkgeverschapverzekering heb je hier als ondernemer geen omkijken meer naar. Je medewerkers zijn met deze verzekering uitgebreid verzekerd bij ongevallen óp het werk maar ook daarbuiten. Ook als ze bijvoorbeeld thuiswerken, naar het werk fietsen of tijdens een bedrijfsuitje. Dit past in onze visie om ondernemers verder te helpen’, legt Hommel uit.

Meer informatie over de Goed Werkgeverschapverzekering kunt u vinden op de website.
Lees ook de samenvatting van het onderzoeksrapport.