13
januari
2016
|
15:58
Europe/Amsterdam

Centraal Beheer vraagt vergunning aan voor Algemeen Pensioenfonds

Centraal Beheer heeft zojuist bij De Nederlandsche Bank de officiële vergunningsaanvraag ingediend voor het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Na toekenning van de vergunning kunnen ondernemingspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en werkgevers met een verzekerde regeling zich aansluiten bij het nieuwe pensioenfonds.

De wetgeving omtrent het APF is tot het laatste moment in ontwikkeling geweest. Op 26 november ging de Tweede Kamer akkoord met het definitieve wetsvoorstel en op 22 december stemde de Eerste Kamer in. Na de toekenning van de vergunning gaat het Centraal Beheer APF direct van start.

Veel pensioenfondsen overwegen APF
Veel pensioenfondsen staan voor grote uitdagingen als het gaat om hun toekomstbestendigheid – bijvoorbeeld aangaande continuïteit en kwaliteit van het bestuur, een slinkende toestroom van nieuwe werknemers en stijgende uitvoeringskosten. Maar ook werkgevers met een verzekerde pensioenregeling zien de kosten van garanties snel stijgen. In de markt wordt het APF gezien als de oplossing voor veel van die problemen. Dit werd ook bevestigd door onderzoek dat Centraal Beheer eerder door Motivaction liet uitvoeren.

Alle pensioenpotjes in een online overzicht, teruggerekend naar bedragen van nu
Met het Centraal Beheer APF komt er een einde aan onduidelijkheid over hoeveel pensioen de deelnemer krijgt. Rob ter Mors, directeur Pensioen: ‘Regie nemen is alleen zinvol als je goed inzicht en overzicht hebt wat er gebeurt in je eigen situatie. Dus geven we werknemers in een online portaal volledig inzicht in hun opgebouwde pensioenen, teruggerekend naar netto bedragen van nu. Dus ook AOW en pensioeninkomen opgebouwd via andere werkgevers. En we combineren dit pensioeninkomen met de verwachte uitgaven op pensioendatum. Zo brengen we het pensioen dichterbij en kunnen mensen zelf bijsturen en aanvullende maatregelen treffen.’

Vanaf dag 1 doorbeleggen na de pensioendatum
Tegelijk met de introductie, introduceert het Centraal Beheer APF een nieuwe manier van beleggen bij premieovereenkomsten (DC-regelingen): automatisch sturen. Daarbij wordt voor iedere deelnemer maandelijks een ALM-studie uitgevoerd, en wordt het beleggingsbeleid automatisch aangepast aan zijn eigen situatie. Ook kunnen werknemers in een DC-regeling vanaf dag 1 profiteren van de mogelijkheid om de effecten van een "harde knip" op pensioendatum te verzachten. Daarmee ontstaat een belangrijke verbetering van het pensioenresultaat.

Alle pensioenvormen in combinatie met elkaar
Pensioenkringen worden in het Centraal Beheer APF uitgevoerd in verschillende solidariteitskringen. Dat kunnen uitkeringsovereenkomsten (DB- en CDC-regelingen) zijn, maar ook (netto) premieovereenkomsten (DC-regelingen). De werkgever kiest uit vier verschillende pensioenoplossingen met bijbehorende modules. Van een DC-regeling tot een gecombineerde regeling met DB en (netto) DC. Of een eigen kring.

Inspraak en verantwoording via een online community
Het Centraal Beheer APF heeft een eigen onafhankelijk bestuur. Werknemers en werkgevers hebben inspraak via een belanghebbendenorgaan, die belangen vertegenwoordigt van werknemers, gepensioneerden en werkgevers binnen een kring. Ter Mors: ‘Het coöperatieve karakter van het Centraal Beheer APF past goed bij onze roots. Daarom betrekken we werknemers en werkgevers ook bij hun pensioen via een online community. Daar delen we belangrijke ontwikkelingen en worden bijvoorbeeld verkiezingen gehouden voor het belanghebbendenorgaan.’

Over Centraal Beheer en het Centraal Beheer APF
Centraal Beheer APF is een onafhankelijke stichting die de kracht benut van Centraal Beheer voor de distributie. Voor het vermogensbeheer gaat het Centraal Beheer APF samenwerken met Achmea Investment Management, dat met meer dan 100 miljard euro belegd vermogen een van de grootste pensioenbeleggers van Nederland is. Meer informatie over het Centraal Beheer APF is te vinden op www.centraalbeheerapf.nl