Apeldoorn,
18
september
2014
|
07:22
Europe/Amsterdam

Centraal Beheer steunt vrijwilligersactiviteiten in Apeldoorn

De VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer bestaat vijf jaar. Om dit te vieren organiseert Centraal Beheer van 22 tot en met 26 september de week “Even Apeldoorn helpen. Centraal Beheer doet!”. Vanuit haar coöperatieve roots en lokale betrokkenheid levert Centraal Beheer tijdens deze week een bijdrage aan de vrijwilligersactiviteiten in de stad.

Vanaf maandag 22 september worden vrijwilligers in Apeldoorn een week lang extra in het zonnetje gezet. Zo zijn bestuurders van diverse Apeldoornse vrijwilligersorganisaties op maandag 22 september uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Centraal Beheer doet!’. Deze bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting en kennisoverdracht. Thema’s als succesvol vrijwilligersbeleid, aansprakelijkheid en fondsenwerving komen daarbij aan bod.

Medewerkers helpen mee
Verder verrichten medewerkers van Centraal Beheer deze week zelf actief vrijwilligerswerk in de stad waar het merk geworteld is: Apeldoorn. In nauwe samenwerking met de gemeente en lokale organisaties helpen meer dan 150 medewerkers van Centraal Beheer de Apeldoornse vrijwilligers een handje door mee te doen met een vrijwilligersproject. Zo worden ouderen getrakteerd op een gezellige ochtend of middag door met een medewerker naar Paleis Het Loo te gaan, een stukje wandelen of mee te doen met de spelletjesochtend op het kantoor van Centraal Beheer. Ook zamelen medewerkers speelgoed in voor de Speelgoedbank ‘De Schatkist’, die speelgoed weggeeft aan gezinnen die leven onder de armoedegrens. Daarnaast gaan medewerkers in samenwerking met Hfftig jongeren in Apeldoorn tussen de 13 en 23 jaar coachen en begeleiden bij het behalen van hun doelen.

Samenwerking met lokale organisaties
De activiteiten die deze week plaatsvinden zijn georganiseerd in samenwerking met een aantal lokale vrijwilligersorganisaties en andere lokale partijen. De lokale partners zijn: Gemeente Apeldoorn, Hfftig, Atlant, Stichting Present, Speelgoedbank de Schatkist, De Goede Zorg, Verenigingsbureau.Daarbij krijgt de week support van: Stichting Veteraan Autobussen S.V.A., De Speelgoedstunter, Het Loo, De Oranjerie.

De activiteiten in de week van ‘Even Apeldoorn Helpen, Centraal Beheer Doet!’ zijn te volgen op Facebook.

Over de VNG vrijwilligersverzekering
Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers die op uiteenlopende vlakken belangrijk werk doen voor de samenleving. Zij doen activiteiten die het mensen mogelijk maakt om mee te doen in de samenleving. Centraal Beheer vindt dat van groot belang. Vrijwilligerswerk is echter niet zonder risico’s. Om die risico’s af te dekken, en daarmee een mogelijke drempel weg te nemen, heeft Centraal Beheer in 2008 met VNG Verzekeringen de vrijwilligersverzekering ontwikkeld. Zo helpen wij vrijwilligerswerk mede mogelijk maken. Meer informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering staat op de website van Centraal Beheer.