Apeldoorn,
17
februari
2015
|
07:49
Europe/Amsterdam

Een op vijf zzp'ers: pensioen later onvoldoende

Merendeel verwacht door te moeten werken na pensionering

Samenvatting

41 procent van de zzp’ers blijkt op dit moment geen geld opzij te zetten voor later. Bijna de helft van de ondervraagden twijfelt of zij bij pensionering voldoende geld tot hun beschikking hebben. Op www.centraalbeheer.nl/zo kunnen zzp’ers met een handige rekentool berekenen welk percentage van hun bruto-inkomen zij opzij zouden moeten zetten om later een gewenst inkomen te halen. Ook kunnen zij daar creatieve en inspirerende oplossingen en tips van andere zzp'ers bekijken.

Een op de vijf (21%) Nederlandse zzp’ers gaat ervan uit dat hun maandelijkse pensioeninkomen later niet genoeg is. Meer dan de helft (57%) verwacht door te moeten werken na de pensioenleeftijd. Het merendeel van de zzp’ers is dan ook niet tevreden met hun oudedagsvoorziening. Dit blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer onder 539 zzp’ers.

41 procent van de zzp’ers blijkt op dit moment geen geld opzij te zetten voor later. Bijna de helft van de ondervraagden twijfelt of zij bij pensionering voldoende geld tot hun beschikking hebben. Sylvia Matser, senior marktmanager bij Centraal Beheer: ‘Zelfstandig ondernemers hebben geen beschikking over de gemakken van een pensioenregeling vanuit een werkgever. Dit leidt ertoe dat zij vaak onvoldoende opzij zetten voor hun pensioen. Het op orde hebben van je inkomsten, nu en in de toekomst, is daarom extra belangrijk voor de groeiende groep zelfstandig werkenden in ons land.’

Mannelijke zzp’er zet vaker en meer geld opzij dan vrouwelijke zelfstandige
Mannen die werken als zelfstandige blijken vaker en meer geld opzij te zetten voor later dan hun vrouwelijke collega’s. 48% van de mannelijke zzp’ers bouwt op dit moment pensioen op, tegen iets meer dan een derde van de vrouwen (35%). Matser: ‘De groep Nederlanders die als zelfstandig ondernemer zijn kansen beproeft wordt steeds groter. Een inkomstentekort na pensionering kan daarom naast op persoonlijk niveau ook op economisch gebied grote gevolgen hebben. We adviseren zzp’ers dan ook tijdig te beginnen met geld opzij zetten voor later. Dit kan bijvoorbeeld door het pensioen door te berekenen in het uurtarief.’

Over het onderzoek
Ruigrok | NetPanel ondervroeg in opdracht van Centraal Beheer 539 zelfstandig ondernemers over hun pensioen en overige inkomsten na pensionering. Het kwantitatieve onderzoek vond plaats in november 2014. De steekproef is representatief naar sector (landbouw & nijverheid, zakelijke dienstverlening en niet-zakelijke dienstverlening). Op www.centraalbeheer.nl/zo kunnen zzp’ers met een handige rekentool berekenen welk percentage van hun bruto-inkomen zij opzij zouden moeten zetten om later een gewenst inkomen te halen. Ook kunnen zij daar creatieve en inspirerende oplossingen en tips van andere zzp'ers bekijken.