Apeldoorn,
06
oktober
2015
|
08:05
Europe/Amsterdam

Centraal Beheer richt Algemeen Pensioenfonds op

Centraal Beheer richt een Algemeen Pensioenfonds op: het Centraal Beheer APF. Ondernemingspensioenfondsen, vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en werkgevers met een verzekerde regeling kunnen zich aansluiten bij deze nieuwe pensioenuitvoerder.

Daarmee profiteren ze van schaalvoordeel, en een vernieuwende en toekomstbestendige pensioenoplossing. Het Centraal Beheer APF biedt werknemers een totaaloverzicht van alle opgebouwde pensioenen, teruggerekend naar bedragen van nu. De oprichting van het APF past in de koers van Centraal Beheer op het gebied van oudedagsvoorzieningen. Rob Ter Mors, directeur Pensioen van Centraal Beheer: ‘Bij het Centraal Beheer APF bouwen werknemers een pensioen op via hun werkgever. Het opbouwen van pensioen in de privésfeer wordt echter ook steeds belangrijker. Centraal Beheer investeert daarom in meer producten en diensten ‘voor later’. We geven werknemers – in een online portaal - een volledig inzicht in hun opgebouwde pensioenen, en dan ook nog eens teruggerekend naar bedragen van nu. Zo brengen we het pensioen dichterbij en kunnen ze zelf bijsturen en aanvullende maatregelen treffen.’

Toekomstbestendigheid pensioenfondsen
De oprichting van het APF is ook ingegeven door een sterke behoefte in de fondsenmarkt. Veel pensioenfondsen staan voor grote uitdagingen als het gaat om hun ‘toekomstbestendigheid’. Denk aan continuïteit en kwaliteit van het bestuur, een slinkende toestroom van nieuwe werknemers en stijgende uitvoeringskosten. Ter Mors: ‘Fondsen willen het liefst hun eigen regelingen behouden, maar ook het opgebouwde pensioen borgen voor de toekomst. Het Centraal Beheer APF maakt dat mogelijk.’


Alle pensioenvormen in combinatie met elkaar
Het Centraal Beheer APF biedt niet alleen drie verschillende ‘kringen’ voor uitkeringsovereenkomsten (DB- en CDC-regelingen), maar ook een kring voor premieovereenkomsten (DC-regelingen) en de mogelijkheid voor een eigen kring. De werkgever kiest uit verschillende proposities met bijbehorende modules. Van een eenvoudige recht-toe-recht-aan DC-regeling tot een gecombineerde regeling met DB en DC. Voor werkgevers en werknemers is alles bovendien inzichtelijk in één online portaal.

Innovatief vermogen
Naast het combineren van verschillende pensioenvormen en de communicatie hierover via één portaal introduceert het Centraal Beheer APF een nieuwe manier van beleggen bij premieovereenkomsten (DC-regelingen): automatisch sturen. Ook kunnen werknemers in een DC-regeling straks – als de wetgeving daarover rond is - gaan doorbeleggen door de pensioendatum heen. Ter Mors: ‘En dat zijn maar twee van de vernieuwingen om voor werknemers zo veel mogelijk pensioen te halen uit iedere ingelegde euro.’

Inspraak, betrokkenheid en verantwoording
Het Centraal Beheer APF heeft een eigen onafhankelijk bestuur. Werknemers en werkgevers hebben inspraak via een belanghebbendenorgaan, dat de belangen vertegenwoordigt van werknemers, gepensioneerden en werkgevers binnen een kring. Ter Mors: ‘Het coöperatieve karakter van het Centraal Beheer APF past goed bij onze roots. Daarom betrekken we werknemers en werkgevers ook bij hun pensioen via een online community. Daar vindt een dialoog plaats en worden bijvoorbeeld verkiezingen gehouden voor het belanghebbendenorgaan.’


Eerste fondsen hebben zich aangemeld
De vergunningsaanvraag wordt ingediend bij De Nederlandsche Bank, zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Het Centraal Beheer APF gaat direct van start na toekenning van de vergunning. In de aanloop daarnaartoe heeft Centraal Beheer gesprekken gevoerd met pensioenfondsen, werkgevers en adviseurs. De eerste klanten hebben zich reeds gemeld. Vandaag vindt in Amersfoort een uitgebreide kick-off bijeenkomst plaats voor pensioenadviseurs, consultants en fondsbestuurders.


 

Over Centraal Beheer en het Centraal Beheer APF
Centraal Beheer is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeringsgroep van Nederland en een van de grootste pensioenuitvoerders. Voor het vermogensbeheer gaat het Centraal Beheer APF samenwerken met Achmea Investment Management, dat met meer dan 100 miljard euro belegd vermogen een van de grootste pensioenbeleggers van Nederland is. De administratie van het Centraal Beheer APF wordt uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer, dat op dit moment al voor meer dan 2 miljoen werknemers het pensioen uitvoert. Met de oprichting van het Centraal Beheer APF bundelen we de krachten van Achmea Investment Management, Syntrus Achmea Pensioenbeheer en Centraal Beheer. Jarenlange ervaring op het gebied van pensioen, vermogensbeheer en pensioenuitvoering komt samen in het nieuwe Centraal Beheer APF en zorgt voor een toekomstbestendige pensioenoplossing.