18
juli
2016
|
10:43
Europe/Amsterdam

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds ontvangt vergunning van DNB

Leusden - Vandaag heeft De Nederlandsche Bank de vergunning verleend aan het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds.

Pensioenfondsen en werkgevers kunnen zich vanaf vandaag bij het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds aansluiten. Het Algemeen Pensioenfonds is een nieuw alternatief in de pensioensector en kan meerdere pensioenregelingen met gescheiden vermogens uitvoeren. Het Algemeen Pensioenfonds is daarmee een kostenbesparende vorm van samenwerking, om hogere opbrengsten te kunnen bereiken voor deelnemers. Binnen een kring delen de deelnemers risico’s en resultaat.

Onafhankelijk bestuur
Dit is ook het moment waarop het bestuur wordt geïntroduceerd. Het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds heeft een stichtingsvorm. Het onafhankelijke bestuur  bestaat uit Huub Hannen (voorzitter), Angela Peters (bestuurslid en directeur van het Bestuursbureau) en Hans Kempen (bestuurslid). Deze bestuursleden staan borg voor een ruime bestuurlijke ervaring in de sector, aangevuld met diepgaande inhoudelijke kennis. De raad van toezicht bestaat uit Marleen Barth (voorzitter), Jos Berkemeijer en Jan Buné.

Alle pensioenvormen in combinatie met elkaar en via één portaal inzichtelijk
Pensioenregelingen worden in het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds uitgevoerd in verschillende solidariteitskringen. Dat kunnen uitkeringsovereenkomsten (Defined Benefit-regelingen) zijn, maar ook (netto) premieovereenkomsten (Defined Contributionregelingen). Pensioenfondsen en werkgevers brengen hun pensioenregelingen onder in één of meer van de vier standaardkringen of in een eigen kring. Alle regelingen zijn online via één deelnemerportaal inzichtelijk. Voor de werknemer wordt de verwachte pensioenuitkering gecombineerd met verwachte uitgaven, zodat een goed beeld ontstaat van het netto besteedbaar inkomen vanaf pensioendatum. Werkgevers hebben een eigen internetportaal. Hiermee heeft de werkgever inzicht in de pensioenregeling(en) die zijn afgesloten voor de werknemers.

Organisatie
Het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds is een onafhankelijke pensioenuitvoerder die voor de marktintroductie en distributie nauw samenwerkt met Centraal Beheer uit Apeldoorn, één van de sterkste merken van Nederland. Voor het vermogensbeheer werkt zij samen met Achmea Investment Management, één van de grootste pensioenbeleggers van Nederland, en via hen ook met negen grote gespecialiseerde vermogensbeheerders.